Eurofins Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen: Europees centrum voor voedselkwaliteit in Hulst

Foto Jos Heijen lores kopie“Elk jaar meren voor de kerst in Zeebrugge vier schepen aan met de oogst van 600 tot 700 lycheeboeren uit Madagascar. Zo komen via de zeehavens van Antwerpen, Rotterdam, Zeebrugge en Vlissingen het hele jaar door groenten, fruit, noten, granen en kruiden binnen vanuit alle delen van de wereld voor de bevoorrading van de supermarkten in Noordwest Europa,” aldus Jos Heijens, directeur van Eurofins Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen dat gevestigd is in de gemeente Hulst. “Een groot deel van deze partijen onderzoeken wij in ons laboratorium op mogelijke resten van bestrijdingsmiddelen, zodat deze veilig de Europese voedselketen in kunnen. Voor het onderzoek hebben we een monstername nodig volgens de EU richtlijn: voor groente en fruit is dat – afhankelijk van de soort – bijvoorbeeld 0,5 tot 1 kilo uit een partij. De monstername geschiedt steeds door gecertificeerde organisaties.”

Van eenmansbedrijf tot wereldspeler
Heijens begon in 1991 het laboratorium als eenmansbedrijf. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een Europese speler op gebied van laboratoriumonderzoek. Jos Heijens: “De grote supermarktketens zijn internationaal georganiseerd en willen alles wat in de winkel ligt gecontroleerd hebben. Voor 80 % tot 90% betrekken ze hun groente en fruit vanuit eigen bedrijven. Voor de rest moeten wij vaststellen wat de residuwaarde is van gewasbeschermingsmiddelen. Wij werken nauwkeurig en leveren prompt in een internationale en dynamische handelsomgeving: we rapporteren het grootste deel van de monsters in de loop van de volgende werkdag of binnen twee werkdagen naar de opdrachtgever. Wanneer de testresultaten goed zijn, kan de ingekochte partij vanuit de haven direct door naar de winkels. Overigens komen ook vanuit andere delen van Europa monsters voor laboratoriumonderzoek naar ons toe; of dat nu vanuit Kopenhagen, Caïro, Budapest, Luxemburg, Marseille of Madrid is. Deze worden ingevlogen via de luchthavens van Rotterdam, Antwerpen, Zaventem of Wevelgem en zijn daarna via een koeriersdienst binnen een uur bij ons, waarna we aan de slag kunnen met onze analysewerkzaamheden.”

Bijzondere en diverse werkzaamheden
Naast de werkzaamheden voor de voedselketen, bemonstert en analyseert Eurofins Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen ook grond, water en gewassen. Jos Heijens: “Onze werkzaamheden zijn bijzonder divers: zo meten we bijvoorbeeld ook de Foto dioxinelab loreswaterkwaliteit voor het waterschap. Dat doen we elke maand op 240 vaste plaatsen in Zeeland, zodat de kwaliteit van het oppervlaktewater structureel kan worden gemonitord. Daarnaast bemonsteren en analyseren we de bodem en waterkwaliteit bij wegafgravingen en het baggeren van sloten. Dat gaat over het pakgehalte, PCB’s, zware metalen en bestrijdingsmiddelen in de bodem of in oppervlaktewater. Tevens doen we onderzoek voor boeren, onder meer naar de kwaliteit van gewassen en bodemsamenstellingen. We hebben nu ook opdracht van de Belgische overheid om 30.000 grondmonsters te analyseren binnen zes weken. Kortom: wij houden ons bezig met vele verschillende werkzaamheden voor meerdere soorten opdrachtgevers. Daarnaast adviseren we ook. Momenteel werken hier 128 mensen, veelal universitair geschoolde laboranten: 18 van hen komen uit Polen, Hongarije, China en Vlaanderen en de andere 110 uit Nederland.”

Beursgenoteerde Eurofins ziet Hulst als groeilocatie
Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen (LZV) is in 2012 overgenomen door de beursgenoteerde Eurofins Group. Dit is een internationale laboratoriumorganisatie voor bioanalytische services op het gebied van voedingsmiddelen, farmaceutisch-, milieu- en wateronderzoek met wereldwijd 200 laboratoria en 16.000 mensen in dienst. Het hoofdkantoor staat in Brussel en het bedrijf heeft vestigingen in Europa, de Verenigde Staten en het Verre Oosten. Jos Heijens: “De kracht van het bedrijf is dat het een wereldspeler is. Via het interne netwerk is snel duidelijk waar ter wereld expertise en capaciteit beschikbaar is voor het uitvoeren van opdrachten. Hierdoor kan efficiënt worden gewerkt.” Eurofins investeert na de overname nog eens extra binnen de gemeentegrenzen van Hulst. Jos Heijens: “We zijn hier nu volop bezig met de realisatie van een Europees dioxine-onderzoekscentrum dat in 2015 in bedrijf zal worden genomen. Op dit moment wordt intern volop verbouwd. Daarnaast wordt ons bedrijfspand nog eens uitgebreid met 500 m2 naar in totaal 4.100 m2.” Jos Heijens verwacht op termijn dat het dioxinecentrum goed zal zijn voor nog eens zestig extra arbeidsplaatsen. Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen is onder meer NEN-EN ISO/IEC 17025 geaccrediteerd.

Spread the word. Share this post!