Privacy

De systemen van De Bruin Processupport zijn actueel en beveiligd. De marketingafstemming vindt plaats via social media die algemeen in gebruik zijn en (het invulformulier van) de website. Voor marketingdoeleinden zijn geregistreerd persoonsnaam, organisatienaam en e-mailadres. De gegevens worden niet met derden gedeeld. Belangstellenden kunnen mondeling, via e-mail, social media of op de invulformulieren op de website aangeven de elektronische nieuwsbrief te willen ontvangen. Bezoek aan en navigatie op de website wordt geanonimiseerd en algemeen gemonitord met Google Analytics en daarvoor benodigde tracking cookies. De gegevens worden door Google na 26 maanden automatisch opgeschoond. Vragen over het privacybeleid van De Bruin Proces Support kunnen worden gesteld via debruin@processupport.nl, onder vermelding van onderwerp ‘vraag privacybeleid’. Deze vragen kunnen gaan over de verwerking van gegevens; inzage in de eigen gegevens; correctie van de gegevens als deze niet zouden kloppen; verwijdering van de gegevens, ‘het recht om vergeten te worden’ en beperking van de gegevensverwerking.