About

Mijn naam is Hans de Bruin, ik ben ZZP en ik word ingehuurd voor aansturing, positionering en beïnvloeding, organisatiepolitiek, coaching van afdelingen communicatie en de realisatie van animatievideo's. Ik ben al meer dan vijftien jaar gesprekspartner voor bestuurders en het hoger management van complexe organisaties en samenwerkingsprojecten en ik werkte onder meer voor de Krijgsmacht, bedrijven, ministeries, provincies en gemeenten.

Het meest trots ben ik op mijn werk voor de Stichting Aanpak Interferentie. Dat was een interdepartementaal project in een juridisch lastig werkveld. Ik loste daar zoveel op dat het stichtingsbestuur me na drie jaar projectdirecteur maakte. Dat was ik daarna zeven jaar. Momenteel communiceer ik vanuit een publiek private samenwerking voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen in het zuiden van het land. Prachtig is daar dat ik daar de mogelijkheden heb om alle nieuwe communicatietechnologieën in de praktijk toe te passen.

De inspiratie komt van het werk van prof. dr. ing. Geert Teisman, die complexe systemen onderverdeelt in ingewikkelde systemen en samengestelde systemen. Deze onderverdeling bepaalt de wijze waarop ik de ontwikkelingsmogelijkheden voor organisaties analyseer.

Ik ben een zelfstarter en gewend om samen te werken, af te stemmen en aan te sturen. Dagelijkse Qigong is onderdeel van de discipline en ik train vier uur per week karate. In december 2017 behaalde ik de derde dangraad van de zwarte band. Mijn leven voelt rijk aan complexiteit en contrasten. Ik hou van de ethiek van allerlei soorten keukens, geniet van gezamenlijk eten, loop graag door prachtige verstilde natuur in binnen- en buitenland en vind de ontmoeting met mensen mooi.

Organisatieverkenningen

Organisatieverkenningen - Organisaties kunnen omgeven zijn door stakeholders waarmee zij wel belangen delen maar nog geen optimale afstemming hebben. De Bruin Proces Support heeft meer dan twintig jaar ervaring met het bedrijfsmatig en bestuursmatig verkennen van mogelijkheden en het realiseren van nieuwe verbindingen tussen organisaties.

Het werkt doelmatig en doelgericht: eerst is het gesprek met het organisatiebestuur. Daarna maak ik een profiel van de stakeholders in de directe omgeving met een overzicht van mogelijkheden. Vervolgens verken ik bij de stakeholders de betrokkenheid en de mogelijkheden voor nieuwe verbindingen, protocollaire overbruggingen en aansluiting van culturen.

Lange termijn - Mijn werkzaamheden richten zich  op het opbouwen van waardevolle relaties voor de lange termijn voor alle betrokken stakeholders. 

Stakeholderanalyse - afstemming met het bestuur van de organisatie, deskresearch, afstemming stakeholders en rapportage van mogelijkheden aan opdrachtgever.

€ 8.850
Excl. BTW

Inrichten samenwerking - na stakeholdersanalyse, afstemming externe stakeholders, inrichten samenwerking en rapportage aan opdrachtgever. 

€ 4.850
Excl. BTW

Begeleiding per maand -  na stakeholderanalyse en inrichten samenwerking, 1 dagdeel per week 

€ 1.950
Excl. BTW