About

Mijn naam is Hans de Bruin, ik ben ZZP'er en word ingehuurd voor aansturing, positionering en beïnvloeding door de inzet van communicatiemiddelen en -activiteiten. Ik ben al meer dan twintig jaar gesprekspartner voor bestuurders en het hoger management van complexe organisaties en samenwerkingsprojecten en werkte onder meer voor de Krijgsmacht, bedrijven, ministeries, provincies en gemeenten.

Het meest trots ben ik op mijn werk voor de Stichting Aanpak Interferentie. Dat was een interdepartementaal project in een juridisch lastig werkveld. Ik loste daar zoveel op dat het stichtingsbestuur me na drie jaar projectdirecteur maakte. Dat was ik daarna zeven jaar. Momenteel communiceer ik vanuit een publiek private samenwerking voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen in het zuiden van het land en voor gemeentelijke overheden.

De inspiratie komt van het werk van prof. dr. ing. Geert Teisman, die complexe systemen onderverdeelt in ingewikkelde systemen en samengestelde systemen. Deze onderverdeling bepaalt de wijze waarop ik de mogelijkheden voor organisaties analyseer en de manier waarop ik samenwerk.

Ik ben een zelfstarter en gewend om samen te werken, af te stemmen en aan te sturen. Dagelijkse Qigong is onderdeel van de discipline en ik train vier uur per week karate. In december 2017 behaalde ik de derde dangraad van de zwarte band. Mijn leven voelt rijk aan complexiteit en contrasten. Ik hou van de ethiek van allerlei soorten keukens, geniet van gezamenlijk eten, loop graag door prachtige verstilde natuur in binnen- en buitenland en vind de ontmoeting met mensen mooi.