Realisatie organisatiedoelen ondersteunen

Opdrachtgevers vragen aan De Bruin Proces Support om de relaties met stakeholders te optimaliseren. 

Het werkt eenvoudig: een afstemmingsgesprek met de opdrachtgever geeft inzicht in de huidige situatie en de toepassing van communicatie. Afspraken worden gemaakt over de positionering van een organisatie, een project, proces of een dienst. Daarna wordt geïmplementeerd, gemonitord en bijgestuurd. 

De Bruin Proces Support is al langer dan twintig jaar gesprekspartner voor bestuurders en het hoger management van complexe organisaties en samenwerkingsprojecten.