Video-animatie als aanvulling op social media

De Bruin Proces Support is door meerdere opdrachtgevers gevraagd om video-animaties te maken voor aanvullingen op het reguliere social mediagebruik. De zichtbaarheid van organisaties wordt hiermee verdubbeld, vooral bij een koppeling aan actualiteiten en wanneer aan stakeholders wordt gevraagd om te reageren.

Het werkt eenvoudig: er is een afstemmingsgesprek met de opdrachtgever over de toepassing van video-animatie. Daarin worden afspraken gemaakt over de positionering van een organisatie, een project, product of een dienst. 

Daarna wordt binnen een week een organisatieblog aangeleverd met een bijbehorende video-animatiefilm voor website en social media. Voor elke organisatie wordt video-animatie anders toegepast. De Bruin Proces Support is al langer dan vijftien jaar gesprekspartner voor bestuurders en het hoger management van complexe organisaties en samenwerkingsprojecten. 

Realisatie social media video animatie

Eenmalige Animatie - blog en video-animatie voor social media
€ 1.950
excl. BTW
Animatie Kwartaalpakket - 3 x maandelijkse blog met video-animatie voor social media
€ 4.990
excl. BTW
Animatie Halfjaarpakket - 6 x maandelijkse blog met video-animatie voor social media 
€ 9.290
excl. BTW

Agile Coaching van communicatie afdelingen

Er zijn mogelijkheden om afdelingen communicatie doelgerichter, doelmatiger en met meer plezier te laten werken. Ik heb meer dan vijftien jaar ervaring met het bedrijfsmatig en bestuursmatig toepassen van communicatie en het werken met communicatieprofessionals bij complexe vraagstukken op allerlei niveaus.

Het werkt eenvoudig: ik kom zes interne en externe stakeholders interviewen en toets aan parameters voor vakmatige vernieuwing en toepassing social media. Daarna volgt een gesprek met de communicatieafdeling en rapportage. Parallel daaraan zet ik met de afdeling communicatie de veranderingen in gang.

In het algemeen beleeft iedereen plezier aan de interventies. Door Agile te werken ontstaat een verbeterd werkklimaat met een hogere output. Ik ben al langer dan vijftien jaar gesprekspartner voor bestuurders, het hoger management en de communicatieprofessionals van complexe organisaties en samenwerkingsprojecten.

Mogelijkheden Coaching communicatieafdeling

Coaching Analyse - Zes stakeholder interviews, toetsing bedrijfsvoering communicatie, gesprek met communicatieafdeling, concept rapportage.

€ 4.950
excl. BTW

Coaching Totaal - Coaching Analyse + afstemming concept rapportage met interne stakeholders en communicatieafdeling, eindrapportage / veranderaanpak.

€ 9.500
excl. BTW

Begeleiding per maand - Alleen na Coaching Totaal, gangbaar is 1 dagdeel per week.

€ 1.950
excl. BTW