Eerste Verladersmeeting Delta regio met Antwerpse Haven in Hulst

Haven van AntwerpenOp 30 september 2015 organiseerde De Bruin Proces Support voor Bedrijventerrein Hogeweg 5 in het Nederlandse Hulst een verladersmeeting vanuit West-Europees perspectief voor ondernemers die voor hun import en export gebruik maken van maritiem vervoer. Centraal stond de toelichting op de ontwikkeling van nieuwe Antwerpse infrastructuur aan de kant van Hulst met de aansluitingsmogelijkheden op de verschillende vervoersmodaliteiten. Ook werd ingegaan op de verwachte economische kansen die deze ontwikkeling met zich meebrengt voor de directe omgeving  en op de ontwikkeling van goederenstromen in West-Europa.

Uitwisseling toekomstvisies
Tijdens deze eerste havenmeeting lichtten de Voorzitter van het Havenbedrijf van Antwerpen Marc Van Peel, de Algemeen Directeur van de Provincie Zeeland Ab Smit en de Adjunct-Directeur van EVO Joost Sitskoorn hun strategische toekomstvisies Verladersbijeenkomst Hulsttoe aan meer dan veertig maritieme, logistieke en industriële ondernemers uit de regio, die op directieniveau waren vertegenwoordigd. Het welkomstwoord werd uitgesproken door het Gemeentebestuur van Hulst. De meeting was in de gemeente Hulst: hier is 30 hectare bedrijventerrein beschikbaar voor ondernemers die nieuwe werkgelegenheid creëren.

Kansen voor economische structuurversterking
In de Delta regio zijn de belangen van Nederland en Vlaanderen nauw met elkaar verbonden. Hier liggen belangrijke kansen voor economische structuurversterking in de komende beleidsperiode. De ondernemers in deze regio hebben hun eigen kennis van het bereik van de verschillende havens, de transportcorridors en de multimodaliteit van de ontsluitingen vanuit de bedrijfsvoering. Zij hebben hun wensen voor de ontwikkeling van de havens en het bereiken van nieuwe markten. Door de uitwisseling van meningen en ideeën ontstaan nieuwe mogelijkheden en ruimte voor economische groei en het creëren van werkgelegenheid.

Spread the word. Share this post!