Haven van Antwerpen, grootste groeier in de regio

De haven van Antwerpen sloeg vorig jaar voor het eerst in haar geschiedenis meer dan 200 miljoen ton (208,42) goederen over; bijna 8 procent meer dan in 2014. Ook in de containeroverslag sneuvelde een record met de behandeling van 9,6 miljoen TEU (standaardcontainers). De haven was daarmee de grootste groeier in de containeroverslag binnen de Hamburg-Le Havre-range.

De haven is ruim 12.068 hectare groot en ontvangt regelmatig de grootste containerschepen ter wereld. En de haven blijft investeren in de toekomst:  in juni 2016 wordt  de Kieldrechtsluis op de Linkerscheldeoever (eerder bekend onder de naam Haven van AntwerpenDeurganckdoksluis) officieel in gebruik genomen. Daarnaast is er de ‘Saeftinghe Development Area’, een 1000 ha groot ontwikkelingsproject op Linkeroever. Dit project voorziet in de bouw van een nieuw dok, het Saeftinghedok, en de ontwikkeling van de omliggende terreinen voor logistiek, industrie en overslag. Al eeuwenlang vinden zeeschepen via de Schelde hun weg naar  de verste uithoeken van de wereld. De Antwerpse haven is dan ook marktleider voor containerdiensten op 5 van de 6 vaargebieden en voor alle vaargebieden wat regelmatige breakbulk diensten betreft.  De ligging van de haven, 80 km landinwaarts, is een bijzondere troef voor een kostenefficiënt en flexibel vervoer naar het Europese hinterland. De haven biedt bovendien een scala aan intermodale oplossingen. De grote kracht van de Antwerpse haven is de combinatie van maritieme overslag, logistiek en industrie, wat veel cargo genereert. Ook de hoge productiviteit, can do mentaliteit en de innovatieve IT-oplossingen overtuigen de klanten.

Uitstekende verbindingen met het Europese achterland
Vanaf de Antwerpse haven kunnen goederen verder worden verscheept met binnenvaartschepen via  het Albertkanaal, de Schelde-Rijnverbinding en de Schelde-Seineverbinding. Ook kunnen goederen naar terminals verder landinwaarts worden gebracht om daar te worden behandeld, zoals in Luik,  Grobbendonk, Straatsburg of Duisburg. Via het Europese binnenvaartnetwerk worden bestemmingen aangedaan in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk waarna de goederen opnieuw verder worden gedistribueerd in de rest van Europa. Het Antwerpse havengebied ligt bovendien midden in het Europese spoornetwerk en bestrijkt zowat het volledige Europese vasteland. Alle terminals zijn aangesloten op het spoornetwerk. Antwerpen ligt ook centraal in het Europese snelwegennet en vormt een belangrijk knooppunt in het Europese pijpleidingennetwerk. Met andere woorden, de haven van Antwerpen biedt voor ieder product een snelle en efficiënte transportoplossing tussen de haven en het Europese vasteland en is een logistiek platform dat inland gelegen industrieterreinen verbindt met de rest van de wereld.

Grootste Europese chemiecluster
Antwerpen is de grootste Europese geïntegreerde cluster voor de opslag, productie en distributie van (petro)chemische producten. Via pijpleidingen worden jaarlijks miljoenen tonnen aan petroleumproducten  van en naar Antwerpen vervoerd. De bekendste pijpleiding naar het Antwerpse havengebied is de Rotterdam Antwerpen Pijpleiding (RAPL). Daarnaast beschikt de haven over een fijnmazig havenintern pijpleidingennetwerk.

De juiste combinatie van logistiek, industrie en maritieme overslag
De activiteiten van de haven van Antwerpen bieden direct en indirect werk aan zo’n 150.000 mensen. De totale toegevoegde waarde bedraagt ongeveer 19  miljard euro (2015) en vertegenwoordigt 8,9% van het Vlaamse bbp en 5,1% van het Belgische bbp. De haven van Antwerpen is een duurzame haven en een belangrijke en betrouwbare partner in wereldwijde supply chains. De havengemeenschap legt daarbij het accent op duurzaamheid met aandacht voor People, Planet en Prosperity.

Kerncijfers
Tweede grootste diepzeehaven van Europa
Belangrijkste breakbulkhaven van Europa
Belangrijkste wereldhaven voor koffie
6,1 miljoen m² overdekte opslag (excl. tank- en silo-opslag)
7,2 miljoen m³ opslagcapaciteit vloeibaar massagoed
680.000 m³ opslagcapaciteit polymeren
1,43 miljoen m² open en overdekte opslagruimte voor droge massagoederen
1 all-weather terminal voor staalproducten – 300.000 m²
7 steel service centers
3 vehicle processing centers
2 miljoen m² gekoelde opslagruimte
7 van de 10 grootste internationale chemiebedrijven
17 terminals gespecialiseerd in breakbulk
5 diepzee container terminals
13 droge bulk terminals
16 vloeibare bulk terminals

Gemiddeld 915 binnenvaartdiensten per week
Gemiddeld 250 geladen treinen per dag

Spread the word. Share this post!